Kinner un Lü e. V.

Unsere Gewinner

För de Vereen „Kinner un Lü e. V. “ hett Simone Heyken mitspöölt un wunnen. Mit hör freien sük Anja Romaneehsen un Elke Ross van de Oostfreeske Brandkass up Juist un Gerhard Rinderhagen van de Oostfreeske Landskupp.

Kinner un Lü e. V.